ตรวจหวยดวงไพ่ยิปซีดวงโหราศาสตร์ไทยบทความ
หรือ

สถิติหวย

ปี 2562

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
15 กรกฎาคม 25623697657656588355  901113   556     
1 กรกฎาคม 25629436476474786239  239006   375     
16 มิถุนายน 25621740550555529625  884127   800     
1 มิถุนายน 25625164614616146589  713215   560     
16 พฤษภาคม 25629625265262671669  949018   828     
2 พฤษภาคม 25620613243242425043  476374   699     
16 เมษายน 25625703313313123512  930966   968     
1 เมษายน 25621097677676752888  959403   975     
16 มีนาคม 25627246286282864148  883154   877     
1 มีนาคม 25623456506505065137  999830   837     
16 กุมภาพันธ์ 25620748248242456881  910612   879     
1 กุมภาพันธ์ 25629671341343404643  779197   948     
17 มกราคม 25621970790797965206  412127   660     

ปี 2561

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25617358678676702031  913701   884     
16 ธันวาคม 25613565645646462480  948297   369     
1 ธันวาคม 25610218408404067045  307561   988     
16 พฤศจิกายน 25619899039030316471  930140   876     
1 พฤศจิกายน 25611498408404058384  576046   509     
16 ตุลาคม 25612005155151593186  392192   212     
1 ตุลาคม 25614526436434399594  726561   810     
16 กันยายน 25611497607606079323  539155   297     
1 กันยายน 25617345105101026464  512097   202     
16 สิงหาคม 25615861171171710340  670591   815     
1 สิงหาคม 25613866026020278832  903549   726     
16 กรกฎาคม 25615963243242427403  530138   362     
1 กรกฎาคม 25619636236232383429  901210   217     
16 มิถุนายน 25612231311313146432  507132   868     
1 มิถุนายน 25619881171171795310  553248   650     
16 พฤษภาคม 25610756296292920130  357047   506     
2 พฤษภาคม 25612480380383885527  980225   602     
16 เมษายน 25617392292292960273  654076   526     
1 เมษายน 25614120730737385131  787638   924     
16 มีนาคม 25612185595595982064  720205   489     
2 มีนาคม 25617594154151529318  870589   723     
16 กุมภาพันธ์ 25613099159151539007  388230   748     
1 กุมภาพันธ์ 25610268538535331106  947181   519     
17 มกราคม 25612038238232350624  799236   397     

ปี 2560

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25609112342343498373  495504   953     
16 ธันวาคม 25609555965969689616  836290   938     
1 ธันวาคม 25604510050050533303  626257   601     
16 พฤศจิกายน 25602923913919198831  961477   628     
1 พฤศจิกายน 25605337267262685165  425036   485     
16 ตุลาคม 25604134944949486180  971128   287     
1 ตุลาคม 25608807147141452611  726462   952     
16 กันยายน 25601701431434371172  647340   388     
1 กันยายน 25601432242242465345  679195   278     
16 สิงหาคม 25607154314313137115  302253   945     
1 สิงหาคม 25607565195191936061  386787   989     
16 กรกฎาคม 25608203273272787584  835390   823     
1 กรกฎาคม 25601123603606026226  489005   688     
16 มิถุนายน 25609431421424247626  878373   740     
1 มิถุนายน 25600536306303061121  218581   881     
16 พฤษภาคม 25604548918919153008  396490   603     
2 พฤษภาคม 25600086566565635573  949773   923     
16 เมษายน 25608167297292940766  973241   807     
1 เมษายน 25603927857858580020  057500   709     
16 มีนาคม 25602738638636392324  918694   941     
1 มีนาคม 25609784534535378450  560052   577     
16 กุมภาพันธ์ 25602291161161614128  464375   953     
1 กุมภาพันธ์ 25600546726727242066  807426   628     
17 มกราคม 25601451571575725511  663516   836     

ปี 2559

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25593777127121246304  890477   769     
16 ธันวาคม 25594352862868635366  596199   716     
1 ธันวาคม 25590860690696977513  873148   450     
16 พฤศจิกายน 25598583833838344040  682558   570     
1 พฤศจิกายน 25597854384383886824  976038   752     
16 ตุลาคม 25595719479474798692  885032   587     
1 ตุลาคม 25598871021020233194  280017   458     
16 กันยายน 25592406506505042493  583043   160     
1 กันยายน 25596386846848462334  335630   669     
16 สิงหาคม 25592540040040433366  966596   631     
1 สิงหาคม 25592729329323257538  983472   871     
16 กรกฎาคม 25594497647646455552  734158   925     
1 กรกฎาคม 25590824604606053169  609173   302     
16 มิถุนายน 25590738168161679251  804321   749     
1 มิถุนายน 25595118258252514111  775880   937     
16 พฤษภาคม 25591417377373798382  975087   268     
2 พฤษภาคม 25593994594595902238  403046   671     
16 เมษายน 25592216096090987008  228507   523     
1 เมษายน 25590667207202092390  546285   852     
16 มีนาคม 25591349189181832855  877004   973     
1 มีนาคม 25594396866868606426  530155   743     
16 กุมภาพันธ์ 25593563643646498312  699309   535     
1 กุมภาพันธ์ 25599278008000009625  999054   076     
17 มกราคม 25593043713717150031  532743   786     

ปี 2558

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25580082172171702246  264596   895     
17 ธันวาคม 25589302552555508140  250094   638     
1 ธันวาคม 25589153503505078238  181714   175     
16 พฤศจิกายน 25587952832838303241  028643   802     
1 พฤศจิกายน 25583612112111145106  757166   473     
16 ตุลาคม 25589686306303062457  134412   054     
1 ตุลาคม 25585948258252507175  918440   799     
16 กันยายน 25587431481484806435  209375   084     
1 กันยายน 25580210940949489260  403068   819     
16 สิงหาคม 25580333636634330  781   227   624   648
1 สิงหาคม 25585186777775763  333   598   648   889
16 กรกฎาคม 25581215070074759  761   461   830   294
1 กรกฎาคม 25587590494492906  565   814   081   567
16 มิถุนายน 25586447424420275  429   253   386   532
2 มิถุนายน 25583888818816185  314   700   876   969
16 พฤษภาคม 25580114212213148  799   484   851   928
2 พฤษภาคม 25585434666663640  818   163   366   195
16 เมษายน 25585062606603028  101   164   495   973
1 เมษายน 25586057040047470  558   962   557   861
16 มีนาคม 25580481515519112  339   622   623   757
1 มีนาคม 25582402373373724  498   031   857   008
16 กุมภาพันธ์ 25580018646649480  843   103   825   392
1 กุมภาพันธ์ 25581555373377759  083   286   813   008
16 มกราคม 25582443515517134  068   398   595   877

ปี 2557

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25574617040045477  853   982   535   950
16 ธันวาคม 25579483545549430  080   763   775   901
1 ธันวาคม 25574804494491941  820   380   580   161
16 พฤศจิกายน 25574798040042485  179   422   480   709
1 พฤศจิกายน 25572066080084864  607   203   855   979
16 ตุลาคม 25576564090099944  647   784   848   910
1 ตุลาคม 25573756151154564  251   086   159   520
16 กันยายน 25577722696693925  112   257   342   790
1 กันยายน 25578567636632372  308   912   477   490
16 สิงหาคม 25576628424429281  639   912   187   633
1 สิงหาคม 25577663919918132  349   576   623   637
16 กรกฎาคม 25574687282284875  104   944   117   205
1 กรกฎาคม 25573784777773749  123   271   441   864
16 มิถุนายน 25576739202209095  158   140   639   576
1 มิถุนายน 25577811989981818  160   324   409   636
16 พฤษภาคม 25570875232232350  150   505   112   246
2 พฤษภาคม 25571032979975722  143   158   673   797
16 เมษายน 25571534060062646  344   013   355   634
1 เมษายน 25570288666669685  186   499   835   938
16 มีนาคม 25575314040047449  250   305   400   904
1 มีนาคม 25579063181183835  116   537   753   798
16 กุมภาพันธ์ 25573842454450521  397   530   074   521
1 กุมภาพันธ์ 25571801494499915  406   492   888   976
16 มกราคม 25573069020025292  242   077   149   510

ปี 2556

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25565610727724208  513   750   503   275
16 ธันวาคม 25563417676677779  111   228   742   826
1 ธันวาคม 25561687959952577  734   766   074   980
16 พฤศจิกายน 25568069252252598  069   304   672   753
1 พฤศจิกายน 25567398040044487  502   020   256   173
16 ตุลาคม 25569632898896920  402   529   876   952
1 ตุลาคม 25566478828821284  576   324   650   028
16 กันยายน 25565626848846463  056   235   574   754
1 กันยายน 25565481232230315  281   570   800   045
16 สิงหาคม 25563213272272730  417   945   448   201
1 สิงหาคม 25563564353358542  880   451   718   329
16 กรกฎาคม 25565669969968696  352   210   584   526
1 กรกฎาคม 25566469050055591  075   284   903   904
16 มิถุนายน 25562896737736369  390   098   114   502
1 มิถุนายน 25569354898899940  480   713   716   768
16 พฤษภาคม 25566871252255516  034   261   390   945
2 พฤษภาคม 25566034585580847  272   359   516   830
16 เมษายน 25568438464468686  834   862   906   828
1 เมษายน 25565716888885863  170   430   670   725
16 มีนาคม 25569684333335342  860   959   175   529
1 มีนาคม 25569762414413127  972   721   133   775
16 กุมภาพันธ์ 25563682575570729  657   708   109   386
1 กุมภาพันธ์ 25565655666666656  452   695   641   782
16 มกราคม 25568209818810198  555   196   374   334

ปี 2555

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25553023585580830  589   864   126   832
16 ธันวาคม 25555295242247452  734   745   778   008
1 ธันวาคม 25551104434434343  434   553   489   303
16 พฤศจิกายน 25556395000001055  576   560   804   627
1 พฤศจิกายน 25555246949946463  217   188   285   338
16 ตุลาคม 25552813434432338  152   089   396   868
1 ตุลาคม 25551240252255508  940   554   291   873
16 กันยายน 25555401434437319  242   752   123   770
1 กันยายน 25553299979970797  736   598   148   639
16 สิงหาคม 25556838777772788  032   612   775   730
1 สิงหาคม 25558955909905050  820   599   796   745
16 กรกฎาคม 25559040505501001  897   224   159   042
1 กรกฎาคม 25559159000006090  715   656   530   611
16 มิถุนายน 25551593737735331  238   790   479   547
1 มิถุนายน 25558827272273778  606   576   895   399
16 พฤษภาคม 25558144181183841  504   309   902   101
2 พฤษภาคม 25558895010012159  589   597   426   468
16 เมษายน 25555834707706042  216   088   722   754
1 เมษายน 25552575626626259  581   074   616   332
16 มีนาคม 25556070646640408  606   333   573   350
1 มีนาคม 25552225181187859  295   135   711   199
16 กุมภาพันธ์ 25556486848841468  906   214   111   420
1 กุมภาพันธ์ 25553206050053562  749   426   498   598
16 มกราคม 25554514454458541  328   150   941   639

ปี 2554

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25545264020026245  168   026   541   597
16 ธันวาคม 25548841787782811  784   235   651   295
1 ธันวาคม 25544081474470712  922   253   857   739
16 พฤศจิกายน 25549977777775777  425   551   406   993
1 พฤศจิกายน 25548055404405054  771   380   065   221
16 ตุลาคม 25549557565568673  991   057   329   507
1 ตุลาคม 25545110525521205  957   104   189   499
16 กันยายน 25547311989982818  384   645   812   589
1 กันยายน 25547245333338355  847   021   533   821
16 สิงหาคม 25545369606606092  814   345   074   005
1 สิงหาคม 25542187565561672  703   583   660   221
16 กรกฎาคม 25541165565561652  227   052   534   609
1 กรกฎาคม 25546229535535391  390   160   780   463
16 มิถุนายน 25543512767768628  486   167   162   582
1 มิถุนายน 25545623707704036  656   346   801   556
16 พฤษภาคม 25544064171170745  700   044   071   889
2 พฤษภาคม 25540541363368615  421   945   133   524
16 เมษายน 25548259888884894  263   213   397   593
1 เมษายน 25548149313310191  723   584   040   036
16 มีนาคม 25545933313319136  209   945   463   737
1 มีนาคม 25546560373379707  544   357   926   396
16 กุมภาพันธ์ 25544817464462677  535   510   384   388
1 กุมภาพันธ์ 25546100898895905  596   361   121   432
16 มกราคม 25542810626622203  227   185   758   546

ปี 2553

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25538841121124219  936   153   186   933
16 ธันวาคม 25533343808802034  529   315   533   306
1 ธันวาคม 25531817525520279  664   470   474   086
16 พฤศจิกายน 25538139939934393  763   979   907   129
1 พฤศจิกายน 25531911000005019  653   968   801   739
16 ตุลาคม 25536213777774732  310   518   385   872
1 ตุลาคม 25534883727720232  091   996   003   246
16 กันยายน 25530174222226246  103   316   431   075
1 กันยายน 25533546565561661  784   570   656   096
16 สิงหาคม 25539110979976704  986   578   448   689
1 สิงหาคม 25532100080081800  769   182   727   191
16 กรกฎาคม 25531803878873734  309   219   572   024
1 กรกฎาคม 25534802393396928  893   450   918   961
16 มิถุนายน 25535001040047413  200   628   681   816
1 มิถุนายน 25534448747748481  374   298   996   673
16 พฤษภาคม 25534800121121202  293   151   770   008
2 พฤษภาคม 25533603717710136  382   040   517   618
16 เมษายน 25532117434439376  811   744   154   285
1 เมษายน 25539595171172752  174   663   447   040
16 มีนาคม 25533642222229227  619   996   229   756
1 มีนาคม 25532152272279727  457   627   374   470
16 กุมภาพันธ์ 25531337070070773  137   026   362   985
1 กุมภาพันธ์ 25531863121121234  936   577   694   403
16 มกราคม 25530735777776757  413   459   781   646

ปี 2552

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25529943040048437  993   337   419   598
16 ธันวาคม 25526851414410115  694   775   524   142
1 ธันวาคม 25527769808805099  937   188   412   252
16 พฤศจิกายน 25520559868865698  299   952   072   536
1 พฤศจิกายน 25526891404408015  366   923   642   465
16 ตุลาคม 25522584878870740  174   135   226   122
1 ตุลาคม 25521693878870736  249   435   714   255
16 กันยายน 25522029121124298  200   353   539   166
1 กันยายน 25520158656653582  435   447   446   924
16 สิงหาคม 25524629333339396  843   292   577   658
1 สิงหาคม 25521549868869692  688   239   421   374
16 กรกฎาคม 25520008161169684  005   177   356   836
1 กรกฎาคม 25522075424426256  233   107   799   385
16 มิถุนายน 25529304565561645  125   044   954   179
1 มิถุนายน 25527776616612166  242   097   240   642
16 พฤษภาคม 25521114111115144  368   838   362   892
2 พฤษภาคม 25522944525521241  222   549   947   301
16 เมษายน 25523684151153543  954   179   007   570
1 เมษายน 25528165787785850  572   363   113   044
16 มีนาคม 25522688121123286  228   929   424   063
1 มีนาคม 25525530919916107  224   238   665   295
16 กุมภาพันธ์ 25520387303309073  961   939   115   434
1 กุมภาพันธ์ 25525345333336359  660   777   015   427
16 มกราคม 25527432121122225  266   800   842   885

ปี 2551

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25512185969962652  094   197   831   984
16 ธันวาคม 25510741141142415  305   715   803   959
1 ธันวาคม 25512054343340445  013   260   617   957
16 พฤศจิกายน 25510026121122260  068   589   824   877
1 พฤศจิกายน 25512720282287806  285   333   421   929
16 ตุลาคม 25514312777779728  324   526   644   648
1 ตุลาคม 25518829111116197  204   302   311   395
16 กันยายน 25510123777775736  378   534   557   691
1 กันยายน 25516959939930399  027   206   413   904
16 สิงหาคม 25513803777773736  161   445   457   744
1 สิงหาคม 25518503484481831  236   386   408   913
16 กรกฎาคม 25512573747744431  344   401   486   576
1 กรกฎาคม 25519436717715160  096   287   490   523
16 มิถุนายน 25517291111117115  339   345   639   870
1 มิถุนายน 25514148757753585  370   666   747   916
16 พฤษภาคม 25513292313316129  193   120   355   214
2 พฤษภาคม 25514530111116102  001   133   001   792
16 เมษายน 25519828000006084  802   584   043   008
1 เมษายน 25510126535537361  124   195   200   586
16 มีนาคม 25510749464463693  077   974   085   158
1 มีนาคม 25519366858850565  056   085   371   691
16 กุมภาพันธ์ 25511370545548400  344   512   630   892
1 กุมภาพันธ์ 25512126848842466  311   472   732   796
16 มกราคม 25515560101108001  413   548   942   965

ปี 2550

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25505954111118141  267   490   741   787
16 ธันวาคม 25505135010019156  425   432   460   702
1 ธันวาคม 25501134101101048  418   485   627   659
16 พฤศจิกายน 25505624818817143  130   198   752   844
1 พฤศจิกายน 25509279070078798  213   277   524   648
16 ตุลาคม 25500329888884898  158   663   685   846
1 ตุลาคม 25504306676677766  090   104   126   667
16 กันยายน 25504993363364635  247   273   604   608
1 กันยายน 25503318101106089  293   505   518   520
16 สิงหาคม 25504762070079723  234   236   312   424
1 สิงหาคม 25504299242242499  006   048   885   962
16 กรกฎาคม 25505273848847437  105   183   334   947
1 กรกฎาคม 25505651515517116  146   287   638   949
16 มิถุนายน 25503931949944411  989   907   424   589
1 มิถุนายน 25508363939930335  739   242   523   433
16 พฤษภาคม 25502328979972785  924   858   751   585
2 พฤษภาคม 25504303747748431  553   442   881   729
16 เมษายน 25504051050056513  013   987   866   522
1 เมษายน 25506227808809073  677   794   814   022
16 มีนาคม 25508767636638375  191   001   906   350
1 มีนาคม 25507424252256541  949   294   942   801
16 กุมภาพันธ์ 25502778595599985  625   607   979   384
1 กุมภาพันธ์ 25507699252255596  893   239   287   865
16 มกราคม 25508387393395975  293   263   845   803

ปี 2549

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25497785848840457  811   403   164   971
16 ธันวาคม 25491479777774795  439   694   647   197
1 ธันวาคม 25492700525521202  621   462   091   236
16 พฤศจิกายน 25495628565569684  508   307   680   347
1 พฤศจิกายน 25499109575572799  647   739   137   905
16 ตุลาคม 25492648252255588  903   092   358   832
1 ตุลาคม 25499523353359532  007   804   879   951
16 กันยายน 25492179484484891  916   290   864   121
1 กันยายน 25493817616614174  600   693   093   626
16 สิงหาคม 25499774868869641  221   305   230   103
1 สิงหาคม 25492386545548468  847   005   817   487
16 กรกฎาคม 25495124343344448  989   098   518   432
1 กรกฎาคม 25499528909906085  126   183   017   839
16 มิถุนายน 25491009353351597  381   410   595   250
1 มิถุนายน 25498108505509089  526   149   382   664
16 พฤษภาคม 25491003444447431  386   463   811   696
2 พฤษภาคม 25490245545542457  006   438   082   117
16 เมษายน 25490385646644459  210   442   769   877
1 เมษายน 25497383656659535  064   955   301   522
16 มีนาคม 25499361777773710  486   185   205   320
1 มีนาคม 25495824737734343  586   801   108   914
16 กุมภาพันธ์ 25493170090096906  784   240   135   280
1 กุมภาพันธ์ 25494127292298977  915   720   149   384
16 มกราคม 25494327474477779  222   789   965   200

ปี 2548

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25484929555559594  066   308   742   150
16 ธันวาคม 25484495656658556  802   162   958   994
1 ธันวาคม 25483885515511157  072   764   027   770
16 พฤศจิกายน 25487425181188850  502   741   887   137
1 พฤศจิกายน 25489705777779758  171   375   009   216
16 ตุลาคม 25480410727727201  346   913   410   269
1 ตุลาคม 25487664828822244  766   551   792   275
16 กันยายน 25482147686681870  498   282   124   057
1 กันยายน 25483169333331397  123   338   969   047
16 สิงหาคม 25484755606606058  272   844   103   915
1 สิงหาคม 25489616333332366  055   152   386   272
16 กรกฎาคม 25484774525521243  757   150   460   642
1 กรกฎาคม 25480095545548457  798   427   641   244
16 มิถุนายน 25487930707704004  806   021   074   605
1 มิถุนายน 25481768939933385  176   579   616   405
16 พฤษภาคม 25488671343349417  376   648   465   693
2 พฤษภาคม 25487724676674743  017   383   815   073
16 เมษายน 25481193272271730  081   968   346   627
1 เมษายน 25488157535536379  482   381   224   807
16 มีนาคม 25481963454450533  073   601   783   394
1 มีนาคม 25488007515519173  681   714   998   669
16 กุมภาพันธ์ 25488164222225243  086   356   192   065
1 กุมภาพันธ์ 25485400545543404  389   180   863   571
16 มกราคม 25483350222220208  689   291   039   479

ปี 2547

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25471688585582888  221   603   627   179
16 ธันวาคม 25474793727721237  288   075   999   183
1 ธันวาคม 25475046585586869  139   014   984   691
16 พฤศจิกายน 25477546222226264  918   019   744   904
1 พฤศจิกายน 25471859666662693  862   137   745   661
16 ตุลาคม 25473558585586882  162   200   438   890
1 ตุลาคม 25471108666666686  200   547   781   806
16 กันยายน 25479233737735339  295   888   774   867
1 กันยายน 25470965979977750  709   929   014   456
16 สิงหาคม 25473359212215199  114   082   559   288
2 สิงหาคม 25478689909904095  956   811   510   377
16 กรกฎาคม 25472055888882855  696   726   461   154
1 กรกฎาคม 25473124717716146  313   598   664   261
16 มิถุนายน 25472087131138377  414   911   459   986
1 มิถุนายน 25476141444447412  990   776   425   992
16 พฤษภาคม 25475892070071723  492   992   526   253
2 พฤษภาคม 25476534030039341  385   550   822   101
16 เมษายน 25477058323321282  008   966   634   721
1 เมษายน 25471963919916132  808   918   257   851
16 มีนาคม 25476153666666639  779   094   478   830
1 มีนาคม 25476974838835340  610   510   759   206
16 กุมภาพันธ์ 25476980020020200  877   309   798   072
1 กุมภาพันธ์ 25472168222227287  361   242   769   765
16 มกราคม 25477313424429236  025   357   926   391

ปี 2546

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25467394474476744  654   435   743   216
16 ธันวาคม 25461779474478797  676   847   735   571
1 ธันวาคม 25469913070077738  945   719   559   217
16 พฤศจิกายน 25462385111116158  155   767   594   474
1 พฤศจิกายน 25469414383384847  866   156   216   264
16 ตุลาคม 25463055000000053  109   012   084   470
1 ตุลาคม 25469120404404003  407   100   379   563
16 กันยายน 25466005898895953  909   356   996   494
1 กันยายน 25461878131139382  661   918   793   249
16 สิงหาคม 25463547717710170  496   271   206   624
1 สิงหาคม 25467660989989801  733   856   007   460
16 กรกฎาคม 25466795454457555  049   589   281   363
1 กรกฎาคม 25464614141149441  151   878   395   282
16 มิถุนายน 25463898727722289  605   995   922   006
1 มิถุนายน 25467660666663606  083   523   354   686
16 พฤษภาคม 25465527848842470  608   048   699   362
2 พฤษภาคม 25461356030031362  498   870   386   522
16 เมษายน 25468925252252551  933   906   796   823
1 เมษายน 25469331646648416  467   863   732   902
16 มีนาคม 25466530626626204  820   208   702   038
1 มีนาคม 25464410222224202  322   026   707   628
17 กุมภาพันธ์ 25464555787786851  805   496   980   857
1 กุมภาพันธ์ 25464563707709034  661   429   806   229
16 มกราคม 25469770858850506  441   535   519   262

ปี 2545

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25458951969969615  191   116   689   609
16 ธันวาคม 25450196828826267  616   312   075   849
1 ธันวาคม 25459684222223247  298   088   337   809
16 พฤศจิกายน 25459153444445435  191   843   789   906
1 พฤศจิกายน 25455054989982845  341   297   747   383
16 ตุลาคม 25454286414415161  150   401   244   177
1 ตุลาคม 25458025050057552  864   567   358   189
16 กันยายน 25451560505508005  056   889   823   169
1 กันยายน 25459942000005021  126   799   046   395
16 สิงหาคม 25451201080085817  705   173   953   147
1 สิงหาคม 25454934383388848  269   645   544   529
16 กรกฎาคม 25453402646646429  304   632   539   034
1 กรกฎาคม 25454814474472744  195   517   763   802
16 มิถุนายน 25450732616610127  472   156   662   845
1 มิถุนายน 25451611494490912  879   643   328   485
16 พฤษภาคม 25455987141147476  765   725   394   508
2 พฤษภาคม 25455906646645466  764   739   695   503
16 เมษายน 25455226303303067  586   949   997   085
1 เมษายน 25459905434435357  971   430   225   456
16 มีนาคม 25456591525520214  370   066   707   943
1 มีนาคม 25458055909905055  748   715   434   856
16 กุมภาพันธ์ 25453308535539382  167   820   088   769
1 กุมภาพันธ์ 25456332707704020  956   414   621   859
16 มกราคม 25457096707701064  895   116   434   109

ปี 2544

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25447293676676734  873   974   611   107
16 ธันวาคม 25442246757751569  887   538   363   902
1 ธันวาคม 25447370222224209  713   461   773   925
16 พฤศจิกายน 25446857060067674  339   976   600   275
1 พฤศจิกายน 25446834727725242  392   081   694   431
16 ตุลาคม 25449750050054508  070   626   110   670
1 ตุลาคม 25441041545541415  827   303   287   058
16 กันยายน 25446164262268642  995   806   291   089
1 กันยายน 25441190676671704  145   294   218   532
16 สิงหาคม 25446901353351510  217   717   900   588
1 สิงหาคม 25441805979971751  602   086   864   848
16 กรกฎาคม 25448207151155570  250   171   282   767
1 กรกฎาคม 25441079878873794  364   296   985   546
16 มิถุนายน 25447623949947435  550   395   606   922
1 มิถุนายน 25441133111118130  490   983   310   920
16 พฤษภาคม 25440919828826291  437   507   055   080
2 พฤษภาคม 25442050959956504  980   543   294   099
16 เมษายน 25441408434432388  031   952   800   378
1 เมษายน 25446409989984899  600   061   407   877
16 มีนาคม 25446336161164665  400   773   903   350
1 มีนาคม 25448365373378755  356   147   292   380
16 กุมภาพันธ์ 25446212676674727  155   275   673   305
1 กุมภาพันธ์ 25444547030031373  089   437   245   063
16 มกราคม 25447370161163606  358   515   778   035

ปี 2543

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25431194515513141  600   763   985   357
16 ธันวาคม 25439696767769661  555   267   313   605
1 ธันวาคม 25438879565565696  454   664   170   933
16 พฤศจิกายน 25435653111111130  494   381   044   304
1 พฤศจิกายน 25430931828829210  046   606   818   407
16 ตุลาคม 25436206626623269  276   607   133   372
1 ตุลาคม 25432905828822256  690   436   618   070
16 กันยายน 25430462515510125  933   806   860   230
1 กันยายน 25434373676675732  952   290   365   474
16 สิงหาคม 25434590131135307  087   378   155   120
1 สิงหาคม 25432675404401058  881   930   665   463
16 กรกฎาคม 25439313424424233  397   237   739   656
1 กรกฎาคม 25436740717712109  946   761   689   190
16 มิถุนายน 25438256969965667  592   832   311   771
1 มิถุนายน 25435927616611176  716   705   981   810
16 พฤษภาคม 25430093151155536  226   035   929   174
2 พฤษภาคม 25430707151152570  422   287   979   740
16 เมษายน 25438367777776773  950   273   131   362
1 เมษายน 25439639484489899  477   535   511   018
16 มีนาคม 25431643111116135  009   460   071   326
1 มีนาคม 25439978333336383  817   250   627   416
16 กุมภาพันธ์ 25437298161169681  631   916   618   181
1 กุมภาพันธ์ 25435302131138325  109   926   094   597
16 มกราคม 25434421838838312  540   950   269   847

ปี 2542

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25420511080080813  061   263   540   301
16 ธันวาคม 25421398535533380  131   688   143   656
1 ธันวาคม 25426692818817129  952   896   999   999
16 พฤศจิกายน 25427643545541434  978   723   324   293
1 พฤศจิกายน 25425613353350533  655   882   570   141
16 ตุลาคม 25424102272272728  468   304   750   467
1 ตุลาคม 25428306767768660  287   215   167   234
16 กันยายน 25428075060064656  593   268   283   734
1 กันยายน 25425913444443433  261   237   275   861
16 สิงหาคม 25423409989986895  696   333   371   111
1 สิงหาคม 25420568606609088  688   064   303   994
16 กรกฎาคม 25420704161160643  138   349   343   004
1 กรกฎาคม 25423864414416147  152   987   001   211
16 มิถุนายน 25422787949946473  917   422   859   742
1 มิถุนายน 25420776262260668  606   177   951   340
16 พฤษภาคม 25426188181181886  843   074   884   870
2 พฤษภาคม 25426914838834345  686   003   715   184
16 เมษายน 25426250949943405  394   432   067   859
1 เมษายน 25424799575579792  713   471   858   670
16 มีนาคม 25425772787786823  089   418   606   415
2 มีนาคม 25426602141145428  645   612   927   479
16 กุมภาพันธ์ 25423072131134321  456   091   404   782
1 กุมภาพันธ์ 25423428606606089  361   048   735   752
16 มกราคม 25421906111111163  186   543   854   976

ปี 2541

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25414641474475710  778   094   924   983
16 ธันวาคม 25411818131135385  306   175   498   560
1 ธันวาคม 25418365696695958  115   075   944   200
16 พฤศจิกายน 25412707444442470  480   763   785   794
1 พฤศจิกายน 25419208464462689  081   316   044   289
16 ตุลาคม 25412610808807004  461   935   755   695
1 ตุลาคม 25419878444441488  806   286   728   470
16 กันยายน 25410657202206075  782   584   401   311
1 กันยายน 25418727959959576  316   042   551   060
16 สิงหาคม 25410817848849471  724   464   644   677
1 สิงหาคม 25417484939932342  015   001   771   862
16 กรกฎาคม 25415999919915192  012   401   904   935
1 กรกฎาคม 25415951232236315  076   101   606   314
16 มิถุนายน 25418580767761609  235   316   219   533
1 มิถุนายน 25418200888886807  014   649   781   530
16 พฤษภาคม 25418400434436303  984   258   981   950
2 พฤษภาคม 25416638070077782  802   946   143   325
16 เมษายน 25411465737731357  202   153   705   664
1 เมษายน 25414969303306096  454   563   882   786
16 มีนาคม 25415727010017179  260   852   943   506
1 มีนาคม 25412368646647484  867   285   127   562
16 กุมภาพันธ์ 25416128979976789  460   234   356   213
1 กุมภาพันธ์ 25416659595594998  381   685   788   941
16 มกราคม 25419471959953514  425   185   833   792

ปี 2540

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25406757040046475  044   327   977   788
16 ธันวาคม 25402942404407021  975   762   142   408
1 ธันวาคม 25402415595598956  392   982   677   168
16 พฤศจิกายน 25408754626629249  539   573   730   038
1 พฤศจิกายน 25409742010013129  830   877   283   064
16 ตุลาคม 25404051242249418  280   356   459   125
1 ตุลาคม 25404444131132344  808   689   746   698
16 กันยายน 25405275141149458  251   335   687   935
1 กันยายน 25400835373375759  132   319   658   716
16 สิงหาคม 25401569676673790  235   957   596   569
1 สิงหาคม 25400542727723221  797   145   414   440
16 กรกฎาคม 25405096919916167  982   623   750   944
1 กรกฎาคม 25406765737731351  909   620   412   092
16 มิถุนายน 25405371464466611  635   769   982   504
1 มิถุนายน 25406439979972794  507   918   784   060
16 พฤษภาคม 25400880676675702  510   621   896   769
2 พฤษภาคม 25403884373373748  025   656   056   728
16 เมษายน 25405514505509042  654   165   279   085
1 เมษายน 25406176292295962  426   162   880   015
16 มีนาคม 25401004747743446  444   822   705   214
1 มีนาคม 25409767797799978  148   414   791   364
16 กุมภาพันธ์ 25404998848849484  716   247   533   315
1 กุมภาพันธ์ 25407507929925277  402   771   703   079
16 มกราคม 25401519959954597  612   257   020   381

ปี 2539

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25398794545542446  879   314   158   584
16 ธันวาคม 25395938565564684  381   755   608   438
1 ธันวาคม 25391795282286856  822   365   920   566
16 พฤศจิกายน 25399510888882801  168   349   580   577
1 พฤศจิกายน 25395126949942464  290   432   255   964
16 ตุลาคม 25391980191191908  082   270   865   824
1 ตุลาคม 25399477888889877  089   166   544   484
16 กันยายน 25398143686685839  889   818   976   400
1 กันยายน 25394701363360612  392   666   927   501
16 สิงหาคม 25393527686681879  389   932   609   875
1 สิงหาคม 25391510919916101  646   650   833   669
16 กรกฎาคม 25393326878879761  771   547   281   010
1 กรกฎาคม 25396253797797936  666   298   094   543
16 มิถุนายน 25393183111112131  649   118   735   916
1 มิถุนายน 25398696565568661  422   126   961   584
17 พฤษภาคม 25399781404407015  321   443   718   523
2 พฤษภาคม 25392473515515134  175   234   661   978
16 เมษายน 25390495848847457  435   222   155   052
1 เมษายน 25396607656659570  701   338   839   278
16 มีนาคม 25390191282282817  673   796   694   526
1 มีนาคม 25393048555557582  760   664   443   945
16 กุมภาพันธ์ 25396814555554549  977   664   428   779
1 กุมภาพันธ์ 25392565565562656  906   705   549   994
16 มกราคม 25393183020022231  882   444   661   971

ปี 2538

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 25383276868860664  748   456   145   928
16 ธันวาคม 25389528080086888  732   540   639   064
1 ธันวาคม 25387144262267644  516   427   387   073
16 พฤศจิกายน 25382394222228245  078   883   776   756
1 พฤศจิกายน 25382820696690907  962   564   194   393
16 ตุลาคม 25383221545548416  924   192   716   233
1 ตุลาคม 25383170929927206  139   819   088   296
16 กันยายน 25388764545545441  558   297   582   802
1 กันยายน 25386208373378783  693   872   255   644
16 สิงหาคม 25382653333335331  235   455   618   342
1 สิงหาคม 25384648191195989  070   274   669   293
16 กรกฎาคม 25382481222229216  571   085   303   758
1 กรกฎาคม 25389399010011199  428   940   667   879
16 มิถุนายน 25380466989988862  678   785   507   393
1 มิถุนายน 25381056151151567  374   735   168   688
17 พฤษภาคม 25382203818815135  460   597   511   488
2 พฤษภาคม 25385046929928268  304   886   268   273
16 เมษายน 25380535818819159  560   968   681   376
1 เมษายน 25384270393390906  254   926   674   978
16 มีนาคม 25386468474476787  225   044   091   220
1 มีนาคม 25384114545547441  034   019   022   152
16 กุมภาพันธ์ 25388690707709005  828   597   462   126
1 กุมภาพันธ์ 25381981626624218  195   087   805   574
16 มกราคม 25389223888884830  186   667   253   002

ปี 2537

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 253762840690696990  798   713   339   744
16 ธันวาคม 253751000400404050  654   129   766   544
1 ธันวาคม 253768326816818102  342   923   448   043
16 พฤศจิกายน 253760958498494982  504   902   225   816
1 พฤศจิกายน 253716767797797976  110   365   096   840
16 ตุลาคม 253775830480484879  165   294   428   024
1 ตุลาคม 253771284424424223  623   251   229   243
16 กันยายน 253747819319313188  046   255   164   886
1 กันยายน 253762208938939367  891   718   949   701
16 สิงหาคม 253765047607606028  303   724   897   677
1 สิงหาคม 253731140570575785  396   149   026   758
16 กรกฎาคม 253759628918919174  424   686   628   622
1 กรกฎาคม 253765682672676739  372   902   868   445
16 มิถุนายน 253719473553555553  302   583   524   669
1 มิถุนายน 253735608048040417  474   564   989   164
16 พฤษภาคม 253720717647646429  093   544   535   746
2 พฤษภาคม 253730728778777769  535   317   170   521
16 เมษายน 253778939139131321  785   982   151   594
1 เมษายน 253742698158151529  675   035   704   868
16 มีนาคม 253717233363363619  382   166   515   185
1 มีนาคม 253733737317313141  082   631   008   820
16 กุมภาพันธ์ 253776790440444476  943   520   753   486
1 กุมภาพันธ์ 253759846856858505  173   746   268   396
16 มกราคม 253747912702707023  873   237   845   708

ปี 2536

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 253626691891898972  874   902   069   037
16 ธันวาคม 253640435005000069  646   156   478   253
1 ธันวาคม 253636706386383898  294   139   959   608
16 พฤศจิกายน 253675151231232382  410   507   184   112
1 พฤศจิกายน 253639089409404094  701   103   895   626
16 ตุลาคม 253676117647646458  254   216   684   566
1 ตุลาคม 253634159739737326  489   401   928   682
16 กันยายน 253642867557555511  296   963   890   504
1 กันยายน 253628120960969600  738   227   181   218
16 สิงหาคม 253640886446444486  030   260   200   033
1 สิงหาคม 253641377447444406  273   778   446   905
16 กรกฎาคม 253656860610616121  865   873   702   818
1 กรกฎาคม 253638202032030329  729   189   206   213
16 มิถุนายน 253621198718717139  146   955   961   223
1 มิถุนายน 253634884774777761  813   645   011   815
16 พฤษภาคม 253616339839838353  109   740   812   606
2 พฤษภาคม 253677495085080899  532   916   661   783
16 เมษายน 253656320180181809  265   995   970   200
1 เมษายน 253658255585585889  859   255   060   217
16 มีนาคม 253676806996999998  554   547   731   509
1 มีนาคม 253640062812818119  449   968   065   492
16 กุมภาพันธ์ 253675494554555541  165   031   850   034
1 กุมภาพันธ์ 253674593373373721  171   767   507   986
16 มกราคม 253654238168161625  419   335   947   620

ปี 2535

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 253566621501505023  510   563   810   795
16 ธันวาคม 253548265315313192  945   601   383   851
1 ธันวาคม 253571209279272765  019   406   153   063
16 พฤศจิกายน 253536856826828245  223   632   049   295
1 พฤศจิกายน 253562678218212135  879   263   789   046
16 ตุลาคม 253535769939939379  412   312   037   964
1 ตุลาคม 253563795785787871  752   765   654   300
16 กันยายน 253568741081080888  221   127   030   623
1 กันยายน 253514466156151568  060   307   125   056
16 สิงหาคม 253562346076070791  978   251   422   151
1 สิงหาคม 253566977787787886  712   935   593   575
16 กรกฎาคม 253579544304303087  492   324   756   339
1 กรกฎาคม 253551199689686856  999   813   561   702
16 มิถุนายน 253555694324323292  392   880   914   221
1 มิถุนายน 253551841911919129  169   351   245   729
16 พฤษภาคม 253528274964969659  333   738   246   890
2 พฤษภาคม 253557653973979786  079   444   732   104
16 เมษายน 253526993743747410  836   662   139   325
1 เมษายน 253522447047040403  624   863   013   242
16 มีนาคม 253512183533535348  004   578   543   737
1 มีนาคม 253572915245242460  870   902   024   231
16 กุมภาพันธ์ 253518687017010194  641   849   349   599
1 กุมภาพันธ์ 253559869249242463  936   952   683   944
16 มกราคม 253511494284282818  034   543   672   132

ปี 2534

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 253432083013010176  318   087   182   917
16 ธันวาคม 253472414364363688  613   667   717   597
1 ธันวาคม 253414707417414105  540   794   006   602
16 พฤศจิกายน 253443735285282808  979   477   937   643
1 พฤศจิกายน 253478942852858578  516   537   183   272
16 ตุลาคม 253420782022020238  585   566   338   314
1 ตุลาคม 253427304444444496  978   318   977   928
16 กันยายน 253447904494494918  114   298   220   381
1 กันยายน 253467004304303049  081   237   661   119
16 สิงหาคม 253437465515515189  845   377   044   182
1 สิงหาคม 253465805415414111  459   509   753   947
16 กรกฎาคม 253416719469464662  822   846   951   882
1 กรกฎาคม 253444417247242458  771   134   196   766
16 มิถุนายน 253453646326323291  370   785   761   268
1 มิถุนายน 253424963763767677  318   303   485   804
16 พฤษภาคม 253425323033030363  931   269   688   802
2 พฤษภาคม 253442221241242463  536   296   630   836
16 เมษายน 253448240370373757  565   711   970   206
1 เมษายน 253416068648646403  819   416   103   008
16 มีนาคม 253458916416414159  540   715   527   866
1 มีนาคม 253445980760767672  950   783   676   928
16 กุมภาพันธ์ 253432237807808033  992   658   242   596
1 กุมภาพันธ์ 253453964964969675  079   455   458   087
16 มกราคม 253453287367363629  649   645   225   388

ปี 2533

วันที่รางวัลที่ 13 ตัวบน2 ตัวบนเลขท้าย 23 ตัวหน้า3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 253321909499494905  516   367   330   962
16 ธันวาคม 253344077997999921  708   359   171   238
1 ธันวาคม 253347719449444488  237   586   692   444
16 พฤศจิกายน 253312265365363606  426   020   721   050
1 พฤศจิกายน 253343802302303082  694   516   619   829
16 ตุลาคม 253356263033030356  351   928   923   431
1 ตุลาคม 253357388088080837  043   977   058   748
16 กันยายน 253352023903909055  461   211   085   747
1 กันยายน 253316223803808083  862   938   161   639
16 สิงหาคม 253316719359353543  325   746   361   644
1 สิงหาคม 253318671851858592  579   070   973   445
16 กรกฎาคม 253338141781787811  342   619   112   770
1 กรกฎาคม 253310768358353543  043   641   038   295
16 มิถุนายน 253335303443444465  878   144   198   371
1 มิถุนายน 253323554744747472  118   115   227   492
16 พฤษภาคม 253350712722727234  565   815   942   465
2 พฤษภาคม 253358988688686801  186   644   668   078
16 เมษายน 253350928908909084  664   059   912   489